Catalogue - Vittoria Road Bicycle Tyres
Vittoria Cotton Tyres
Corsa Speed
Corsa
Corsa Speed Open
Corsa Open
   
 
Vittoria Rubino
 
Rubino Pro
Rubino Pro Speed
Rubino Pro Control

Rubino Pro

Endurance

Rubino
 
 
Vittoria Zaffiro
 
Zaffiro Pro
Zaffiro Pro Tech

Zaffiro Home

Trainer

Zaffiro
 
 
Vittoria Specialty
     
Triathlon Evo

Triathlon Evo

Open

Rally
     

 

 

GKA Sports Distribution. Tel: +61 3 9308 8000. Fax: +61 3 9308 8100. Email: sales@gkasports.com.au